Nederlands Erfgoed

Nederlands Erfgoed, erkend door UNESCO

Nederland telt nu negen werelderfgoederen. Ze zijn niet alleen voor Nederland, maar voor de hele wereld onvervangbaar en uitzonderlijk. De Nederlandse werelderfgoederen zeggen iets over Nederland en haar plek in de wereld. Nederland is op de eerste plaats een waterland, een land dat leeft met en strijdt tegen het water. Daarnaast is Nederland een typische burgersamenleving met vanouds een sterke handelsmentaliteit. Ten slotte is Nederland het land van het geloof in de maakbare samenleving: alles is ontworpen, van de inrichting van de polders en de uitbreiding van de steden tot aan de modernistische architectuur van het Rietveld Schröderhuis. Verder lezen

Bron: http://www.cultureelerfgoed.nl/wat-zijn-werelderfgoederen-in-nederland/ 

Cultuur

Hoewel Nederland een klein land is, is haar cultuur erg rijk en afhankelijk van de regio waarin men zich bevindt. De Nederlandse cultuur kan men leren kennen door bijvoorbeeld een kanaaltocht door Amsterdam te maken, musea zoals het Rijksmuseum te bezoeken, de kaasmarkt in Gouda bezoeken of de Domtoren in Utrecht beklimmen.

Meer informatie op:  http://www.holland.com/es/turista/Actividades/Cultura.htm

Sport

In Nederland is sport erg belangrijk voor het dagelijks leven van iedereen. Dit kan men zien aan de dagelijkse routine van de Nederlanders. Kinderen die in Nederland geboren worden of wonen, hebben twee verplichtingen om te voldoen vanaf dat ze drie jaar zijn: leren zwemmen en fietsen.

Hierdoor gaan bijna alle Nederlandse kinderen op de fiets naar de basisschool. Niet alleen de kinderen kiezen voor deze gezonde manier van transport. Meer dan tweederde, 68,8 procent van de Nederlandse bevolking doet aan een soort sport. 71,1 procent van de mannen en 66,4 procent van de vrouwen zijn fysiek actief.

Aanvullende gegevens