Handel tussen Ecuador en Nederland

Handel tussen Ecuador en Nederland, tussen 2007 en 2011

De laatste wereldwijde crisis van 2008 is nog niet voorbij. Er was een licht herstel waarneembaar in 2010, maar negatieve ontwikkelingen in 2011, leiden tot de conclusie dat de crisis haar dieptepunt nog niet heeft bereikt, ook niet in West-Europa. Op dit moment, lijkt dit continent zelfs het "epicentrum" van de crisis te zijn. Verder lezen…

De tien belangrijkste kenmerken van de handelsbalans van Ecuador – Nederland

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is de handelsrelatie tussen Ecuador en Nederland geïntensiveerd en heeft belangrijke resultaten gekend. Na enkele decennia valt de handel tussen de twee landen te definiëren aan de hand van de volgende tien kenmerken:

  1. Nederland is één van de tien belangrijkste handelspartners op het gebied van export en import van Ecuador;
  2. Wat betreft export en import staat Nederland op de tiende plek. Wanneer echter naar de import en export vanuit de handelsbalans wordt gekeken, staat Nederland op een prominente zesde plek, en neemt binnen West-Europa de tweede positie in;
  3. De export van Ecuador naar Nederland neemt gedurende de hele periode van 2007-2011 toe;
  4. De import vanuit Nederland naar Ecuador lijkt relatief constant te zijn;
  5. Als gevolg van de twee hierbovengenoemde processen, is de handelsbalans altijd in het voordeel van Ecuador, ook tijdens de moeilijkste momenten van de crisis die in 2008 begon;
  6. In de periode van analyse, ontwikkelt de handelsbalans, die telkens stijgt en in het voordeel van Ecuador staat, zich van de derde naar de tweede belangrijkste in West-Europa;
  7. Nederland importeert vooral cacao, passievruchten en bloemen uit Ecuador;
  8. Ecuador is de grootste exporteur van bananen en passievruchten en de op één na grootste exporteur van rozen in de wereld;
  9. Het handelsvolume van diverse Ecuadoriaanse producten met Nederland is zeer significant: cacao (≃ 100 miljoen USD), passievruchten (≃ 80 miljoen USD), bloemen (≃ 60 miljoen USD), tonijn (≃ 30 miljoen USD), en koffie (≃ 12 miljoen USD), onder andere. Het interessante aan deze producten is dat deze producten voor een groot deel voortkomen uit eerlijke handel met kleine en middelgrote Ecuadoriaanse producenten, waardoor de handel direct bijdraagt aan de strijd tegen de armoede;
  10. Op dit moment groeit eerlijke handel wereldwijd en Nederland speelt een voortrekkersrol op dit vlak. Lees het hele document…

Nederland: toegangspoort tot Europa voor Ecuador

Hoewel onderzoek naar Ecuador en Nederland nog niet is voltooid, kan men al een aantal belangrijke conclusies trekken met betrekking tot de handel tussen Ecuador en Nederland. Nederland importeert producten uit Ecuador om ze vervolgens te exporteren met een toegevoegde waarde, die soms hoog en soms lager is.

Dit proces kan bijvoorbeeld worden waargenomen in de handel in bloemen, vooral in rozen. In de handelscentra worden de bloemen ontvangen om vervolgens naar andere landen, zoals Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland, verstuurd te worden. Er is gemeld dat slechts vijf procent van de Ecuadoriaanse bloemen in Nederland blijft. De handel in cacao kan in dezelfde lijn vallen. De cacao die Ecuador exporteert, komt in Nederland aan om vervolgens het land weer te verlaten in de vorm van chocola en andere producten. Deze tendenties zullen verder worden bestudeerd.

Als Nederland dient als een toegangspoort tot Europa voor handel, bevestigt dit alleen maar een aloude Nederlandse traditie, die zeker uit de 16e eeuw stamt waarin Amsterdam het wereldwijde handelscentrum werd, door haar grote vermogen om international handel in administreren (Braudel, 1979). Deze toegangspoort is nu echter veranderd van Amsterdam naar Rotterdam, waar zich één van de grootste moderne havens van de wereld bevindt. Lees het hele document…

De producten die Nederland uit Ecuador importeert

Bijna twaalf Ecuadoriaanse producten vormen samen 95 procent van het totale importvolume van Nederland vanuit Ecuador. Deze producten zijn in twee groepen onder te verdelen. Producten die Resistent zijn tegen de Crisis (PRC) en Producten die Niet Resistent zijn tegen de Crisis (PNRC). In de eerste groep vindt men producten die de crisis van het tweede semester van 2008 hebben doorstaan, maar waarvan het exportvolume niet gedaald is. Hieronder vallen: cacao, en van cacao afgeleide producten, passievruchten, bananen en andere fruitproducten.

Binnen deze zelfde groep bestaat een subgroep die bestaat uit verse en gedroogde bloemen (rozen), garnalen en palmolie. Deze subgroep heeft een lichte daling van het exportvolume ondervonden, maar door factoren die niet aan de crisis gerelateerd zijn. Dit zal verderop worden toegelicht.

In de twee groep bevinden zich de producten die wel getroffen zijn door de huidige crisis. In andere woorden, het Ecuadoriaanse exportvolume is significant gedaald door de crisis die in 2008 begon. Onder deze producten vindt men tonijn, bloemkool, broccoli, koffie en schaaldieren. Lees het hele document…

Producten die resistent zijn tegen de crisis (PRC)

In deze groep vindt men cacao, passievruchten, bananen en andere fruitproducten. In elk van deze gevallen is er een stijging in het exportvolume waar te nemen, zelfs ten tijden van crisis. In deze groep vallen ook bloemen, die zoals in de grafiek te zien is in 2008, ondanks de crisis in exportvolume stegen. In 2009 daalde de export in bloemen, maar door andere factoren die later verder zullen worden toegelicht.

De drie belangrijkste Ecuadoriaanse exportproducten naar Nederland

Ecuador herstelt haar cacaomodel

Het belangrijkste exportproduct in deze groep is cacao en van cacao afgeleide producten. Vanaf 2007 heeft het exportvolume van rond de 50 miljoen USD zich verdubbeld naar 100 miljoen USD. Tijdens de crisisjaren, 2008-2010, bleef deze groei constant, waaruit blijkt dat in tijden van crisis, “Europeanen veel dingen op zullen geven, maar niet de chocolade.”

Als we kijken naar het wereldwijde aanbod verbergt een stabiele productie van 3.163 miljoen ton in 2009/2010 de regionale verschillen in productie. De productie van cacao daalde met 60.000 ton (of meer dan 2%) in Afrika, waardoor het een productie van 2.458 miljoen ton bereikte, terwijl in Amerika, Azië en Oceanië de productie toenam met 34.000, waardoor zij respectievelijk 522.000 en 633.000 ton bereikten. Toch behoudt Afrika haar positie als belangrijkste productieregio voor cacao, met een productiequotum van 68 procent van de wereldproductie in 2009/2012, gevolgd door Azië en Oceanië met 18 procent en Amerika met 14 procent, waar Ecuador de grootste producent is. Lees het hele document…

Passievruchten, Ecuador de grootste exporteur ter wereld

De passievrucht is een relatief nieuw product op de wereldmarkt. De vrucht wordt als exotisch gezien op de markten waar deze in de afgelopen jaren in populariteit is toegenomen, wat het een goede concurrentiepositie geeft tussen de andere vruchten. De vrucht wordt gekenmerkt door zijn intense smaak en hoge zuurgraad, waardoor deze veel wordt gebruikt in de bereiding van geïndustrialiseerde drankjes.

De passievrucht wordt gebruikt voor de bereiding van pulp, snoep, nectar, gelei, jam en concentraten. Het sap van de passievrucht kan ook industrieel gebruikt worden voor het maken van crèmes, zoetigheden, ijs, likeur en confituur. De schil wordt in Brazilië gebruikt voor het bereiden van voer voor rundvee, omdat het rijk is aan aminozuren, eiwitten, koolhydraten en pectine. Omdat het rijk is aan pectine, kan de schil goed worden gebruikt om consistentie te geven aan jam en gelei. Lees het hele document…

De bloemen van Ecuador en hun wereldwijde rol

Wereldwijd wordt er zo’n 44 miljard dollar verdiend aan de consumptie van bloemen en planten. Het belangrijkste en meest verkochte gewas zijn de snijbloemen, terwijl bloeiende planten en planten in potten op de tweede plaats staan zijn tweede (HDT, 2007).

De belangrijkste stromen bloemen, in termen van intercontinentale handel, lopen via de routes van Zuid-Amerika naar Midden-Amerika naar Noord-Amerika, Europa, het Midden-Oosten en van Afrika naar Europa. In andere woorden, van de “ontwikkelingslanden” naar de geïndustrialiseerde landen. De afzetmarkten in landen zoals Mexico, Korea en Oost-Europa zijn echter ook aan het groeien. Lees het hele document…

Het belang van Nederland in de productie en handel in bloemen

Slechts drie landen hebben de controle of over de helft van de wereldwijde productie van bloemen. De belangrijkste producenten van bloemen zijn Nederland, de Verenigde Staten en Japan. Nederland is de grootste exporteur van gesneden bloemen en beheerst 85 procent van het exportvolume in deze sector van de Europese Unie. Deze tendentie komt door verschillende factoren: 1) veel investering in onderzoek en ontwikkeling (R&D), 2) een ver geavanceerd distributie- en logistiek systeem 3) het veilingsysteem dat de wereldwijde productie en verkoop van de bloemen concentreert en haar prijs bepaald (ibid).

In de Europese Unie, passeren de meeste bloemen de Nederlandse havens. De veilingen van Nederland zijn het epicentrum van de Europese bloemenmarkt; tussen 75 en 80 procent van alle verkochte bloemen in deze veilingen worden in Nederland geproduceerd (Navas, 2004). FloraHolland is de grootste Nederlandse veiling en één van de belangrijkste van de wereld. In deze veiling komen jaarlijks zo’n 7800 producenten en 4000 kopers samen, en wordt er 2 miljard euro omzet gemaakt.

De Ecuadoriaanse rozen, eersten in de wereldconcurrentie

In Ecuador zijn tenminste 275 rozenproducenten, die jaarlijks bloemen plukken van een oppervlakte van ongeveer 2500 hectare. Wereldwijd is Ecuador het land dat de meeste rozen exporteert. De rozenindustrie biedt werk aan rond de 76.000 Ecuadorianen. Volgens het Ministerie van Landbouw en Veeteelt (MAGAP, 2011), is het exportvolume in de periode 2005-2008 gestegen met 88 procent. Lees het hele document…

Wereldwijde vraag naar rozen

De belangrijkste afzetmarkten voor de Ecuadoriaanse rozen zijn de Verenigde Staten, Rusland, Nederland, Canada, Italië en Spanje. Zie de grafiek in het volledige document

De prijzen van rozen

Volgens MAGAP, “kennen de prijzen van rozen, en bloemen in het algemeen een cyclus, waarbij de prijzen op zijn hoogst liggen in februari met Valentijnsdag.” Andere factoren die de prijs beïnvloeden zijn de seizoensgebondenheid van de wereldwijde vraag, wisselkoersen, prijzen van rozen in de Verenigde Staten en de capaciteit van bloemen producenten in Ecuador. In Ecuador was de cyclus van de FOB (Free on Board) prijzen per metrische ton, in 2005-2009 gebonden aan de internationale prijstendenties. Zie de grafiek in het volledige document

Bloemen en rozen: Ecuador – Nederland

Van alle bloemen die naar Nederland worden geëxporteerd door Ecuador, beslaan rozen zo’n 40-80 procent. Hoewel de bloem gypsophilia (gipskruid) een steeds belangrijkere rol inneemt in de bloemenhandel tussen de twee landen, blijft de roos de belangrijkste. Wanneer we kijken naar het exportvolume van bloemen, zien we dat er een daling is vanaf 2009, die loopt tot 2010 en zich in 2011 weer licht herstelt.

Het totale exportvolume van 2011 is groter dan 2010: bijna 65 miljoen USD. Slechts vijf procent van de bloemen afkomstig uit Ecuador worden verkocht door bloemisten in Nederland, 95 procent is bestemd voor andere Europese markten. Lees het hele document…

Aanvullende gegevens