Geschiedenis van Nederland

In de 1e eeuw voor Christus, werd Nederland bewoond door Keltische en Germaanse stammen. Later, in de 4e eeuw werd haar grondgebied binnengevallen door de Barbaren. Amsterdam werd opgericht in 1275. Opgemerkt dient te worden dat historisch gezien, het een moeilijk gebied was om te leven door alle rivieren, meren, moerassen en bossen en de  klimaatomstandigheden. Dit zorgde in 1421 voor zware overstromingen, waarbij 10.000 mensen omkwamen.

Tijdens de Middeleeuwen, kende Nederland een sterke economische ontwikkeling, waardoor het één van de rijkste gebieden van Europa werd. In 1516 erfde Koning Karel V van Spanje Nederland. In 1555 erfde Koning Filips II van Spanje Nederland, wat tot veel weerstand leidde onder de Nederlandse protestanten en de 80-jarige oorlog tussen Nederland en Spanje ontketende. In 1578 verwierp Amsterdam de Spaanse overheersing en het katholieke geloof en voegde zich bij de Reformatie. In 1579 werd de Unie van Utrecht gevormd die een aantal Nederlandse gewesten verenigd en die haar onafhankelijkheid van Spanje uitriep in 1581. Uiteindelijk erkent Spanje de Nederlandse Republiek in 1648, hoewel Nederland deel blijft uitmaken van het Habsburge Rijk of Oostenrijkse Monarchie.

Tijdens de 17e eeuw ontwikkelt de Nederlandse Republiek zich tot de grootste zeemacht van Europa, waardoor Amsterdam het belangrijkste financiële centrum wordt van het continent. In de 18e eeuw werd het Koninkrijk der Nederlanden opgericht, waaronder ook gebieden in België en Luxemburg vielen. In 1814 werd Willem I de Koning van Nederland en in 1830 scheidde België zich af van Nederland, gevolgd door Luxemburg in 1890.

Tijdens de 19e eeuw genoot het Koninkrijk der Nederlanden economische groei en institutionele hervormingen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal. Ondanks haar neutrale positie, viel Duitsland Nederland binnen in 1940, wat voor veel weerstand zorgde bij de Nederlandse burgers en de Koninklijke Familie. Na de Tweede Wereld Oorlog, werd het land heropgebouwd en ontwikkelde het Koninkrijk der Nederlanden zich nog sneller. Vandaag de dag is het Koninkrijk der Nederlanden één van de meest ontwikkelde en rijkste landen ter wereld.

Bron: Website van Rijksmuseum https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection/timeline-dutch-history

Aanvullende gegevens