Legalisaties en Informatie over de Apostille


Ecuadoriaanse documenten nodig voor procedures in Nederland

Een in Ecuador verkregen document, moet voorzien worden van een apostille stempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Ecuador om het in Nederland geldig te laten zijn.

Contante betaling wordt niet geaccepteerd. Kosten € 30 euro (alleen bankoverschrijving).

Waaruit bestaat het apostilleren/voorzien van apostille stempel?

De apostille heeft als doel het legaliseren van openbare documenten uitgegeven door Ecuador, die in andere landen gepresenteerd worden, waardoor de consulaire op diplomatieke legalisatie overbodig wordt. Documenten voorzien van een apostille zijn alleen geldig tussen de landen die onderdeel uitmaken van het Apostilleverdrag, getekend in Den Haag in 1961. Bekijk hier welke landen hiertoe behoren: http://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/verdragen/zoek-in-de-verdragenbank/1961/10/009051.html

Het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten werd op 5 oktober 1961 ondertekend en staat tegenwoordig bekend als het Apostilleverdrag van Den Haag. Ecuador ondertekende dit verdrag door middel van het Uitvoerend Decreet 1700-A, van 18 mei 2004, gepubliceerd in het Officiële Register 410 van 31 augustus 2004, in werking vanaf 2 april 2005.

KLIK HIER OM UW AANVRAAG TE STARTEN


Nederlandse documenten nodig voor procedures in Ecuador

Natuurlijke personen: Een in Nederland verkregen openbaar document, moet vertaald worden naar het Spaans door een beëdigd vertaler en het vertaalde document moet van een apostille worden voorzien in een rechtbank in Nederland, zodat het geldig is in Ecuador. Op deze pagina kunt u de dichtstbijzijnde rechtbank vinden: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx. Het is niet nodig om vervolgens het document te laten legaliseren in het Consulaat van Ecuador, de apostille maakt dit overbodig.

Juridische personen: Om ervoor te zorgen dat documenten uitgegeven door Nederlandse autoriteiten legaal te gebruiken zijn in Ecuador, zijn er twee opties:

Optie 1: Apostille
Een in Nederland verkregen openbaar document, moet vertaald worden naar het Spaans door een beëdigd vertaler en het vertaalde document moet van een apostille worden voorzien in een rechtbank in Nederland, zodat het geldig is in Ecuador. Op deze pagina kunt u de dichtstbijzijnde rechtbank vinden: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx.

Het Apostilleverdrag geldt niet voor:

  • Documenten opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren.
  • Documenten die rechtstreeks betrekking hebben op handelstransacties of douaneformaliteiten.

In deze gevallen dient u het document te laten legaliseren in het Consulaat van Ecuador (zie optie 2).

Optie 2: Legalisatie in het Consulaat van Ecuador in Nederland
Voordat u het document in het Consulaat van Ecuador in Nederland presenteert om het te legaliseren, dient het document te zijn voorzien van een legalisatie van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder dient u de volgende stappen te nemen:

  • Het document tekenen voor een publieke notaris
  • Het document legaliseren in het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland
  • Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid (DCM) / Consulair Dienstencentrum (CDC)

Contante betaling wordt niet geaccepteerd. Kosten € 80 euro (alleen bankoverschrijving).

Aanvullende gegevens