Legalisaties en Informatie over de Apostille : Documentos holandeses obligatorios para trámites en el Ecuador

Nederlandse documenten nodig voor procedures in Ecuador

Natuurlijke personen: Een in Nederland verkregen openbaar document, moet vertaald worden naar het Spaans door een beëdigd vertaler en het vertaalde document moet van een apostille worden voorzien in een rechtbank in Nederland, zodat het geldig is in Ecuador. Op deze pagina kunt u de dichtstbijzijnde rechtbank vinden: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx. Het is niet nodig om vervolgens het document te laten legaliseren in het Consulaat van Ecuador, de apostille maakt dit overbodig.

Juridische personen: Om ervoor te zorgen dat documenten uitgegeven door Nederlandse autoriteiten legaal te gebruiken zijn in Ecuador, zijn er twee opties:

Optie 1: Apostille
Een in Nederland verkregen openbaar document, moet vertaald worden naar het Spaans door een beëdigd vertaler en het vertaalde document moet van een apostille worden voorzien in een rechtbank in Nederland, zodat het geldig is in Ecuador. Op deze pagina kunt u de dichtstbijzijnde rechtbank vinden: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx.

Het Apostilleverdrag geldt niet voor:

  • Documenten opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren.
  • Documenten die rechtstreeks betrekking hebben op handelstransacties of douaneformaliteiten.

In deze gevallen dient u het document te laten legaliseren in het Consulaat van Ecuador (zie optie 2).

Optie 2: Legalisatie in het Consulaat van Ecuador in Nederland
Voordat u het document in het Consulaat van Ecuador in Nederland presenteert om het te legaliseren, dient het document te zijn voorzien van een legalisatie van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Verder dient u de volgende stappen te nemen:

  • Het document tekenen voor een publieke notaris
  • Het document legaliseren in het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland
  • Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid (DCM) / Consulair Dienstencentrum (CDC)

Contante betaling wordt niet geaccepteerd. Kosten € 80 euro (alleen bankoverschrijving).

Aanvullende gegevens