Legalisaties en Informatie over de Apostille : Documentos ecuatorianos obligatorios para trámites en Los Países Bajos

Ecuadoriaanse documenten nodig voor procedures in Nederland

Een in Ecuador verkregen document, moet voorzien worden van een apostille stempel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Ecuador om het in Nederland geldig te laten zijn.

Contante betaling wordt niet geaccepteerd. Kosten € 30 euro (alleen bankoverschrijving).

Waaruit bestaat het apostilleren/voorzien van apostille stempel?

De apostille heeft als doel het legaliseren van openbare documenten uitgegeven door Ecuador, die in andere landen gepresenteerd worden, waardoor de consulaire op diplomatieke legalisatie overbodig wordt. Documenten voorzien van een apostille zijn alleen geldig tussen de landen die onderdeel uitmaken van het Apostilleverdrag, getekend in Den Haag in 1961. Bekijk hier welke landen hiertoe behoren: http://www.minbuza.nl/producten-en-diensten/verdragen/zoek-in-de-verdragenbank/1961/10/009051.html

Het Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten werd op 5 oktober 1961 ondertekend en staat tegenwoordig bekend als het Apostilleverdrag van Den Haag. Ecuador ondertekende dit verdrag door middel van het Uitvoerend Decreet 1700-A, van 18 mei 2004, gepubliceerd in het Officiële Register 410 van 31 augustus 2004, in werking vanaf 2 april 2005.

KLIK HIER OM UW AANVRAAG TE STARTEN

Aanvullende gegevens