Hooggebergte : CAÑAR

CAÑAR

Hoofdstad: Azogues.
Oppervlakte: 3.908 km².
Bevolking: 225.184 inwoners
Netnummer: 07

De klimaatzones van Cañar zijn op dezelfde manier opgesteld als de andere Andesprovincies, dat wil zeggen, een páramoklimaat in de hoogvlakten, vochtig en semivochtig mesothermaal klimaat in het binnenland en tropisch vochtig in de lage delen van de uitlopers richting het westen.

Op het gebied van landbouw bestaat er een variëteit aan producten zoals tarwe, gerst, aardappelen, groenten, peulvruchten en graslanden in de gematigde gebieden; en in de warmere gebieden: koffie, rijst, suikerriet, bananen en andere tropische vruchten. In de beboste gebieden vindt men soorten zoals ceder, laurier, palo prieto en ishpingo (plantsoorten).

De veeteelt bestaat vooral uit het houden van runderen, wat leidt tot een goede productie van melk en vlees. De kleine productie-industrie wordt gezien als een waardevolle bron van inkomen, vooral in voedingsmiddelen, schoenen, textiel en houten meubelen. Hierbij moet worden vermeld dat de cementfabriek Guapán en Ingenio Aztra een grote bijdrage levert aan de provinciale en nationale economie. In de mijnstreek in de buurt van de stad Azogues, zijn er voorraden van kaolien, klei, bentoniet en kolen die onbenut zijn.

Aanvullende gegevens