Notariële Akten : Reistoestemming

Reistoestemming

Wanneer een minderjarig kind Ecuador uitreist en tijdens zijn/haar reis (voor toerisme of familiebezoek doeleinden) niet door beide ouders wordt vergezeld, is er toestemming nodig van beide ouders, ook als de ouders niet meer samenzijn.

Vereisten

  • Aanwezigheid van de ouder die toestemming geeft voor de reis.
  • Identiteitsdocument van de ouder die toestemming geeft voor de reis (in geval van Ecuadoranen: cédula of paspoort, andere nationaliteiten: paspoort).
  • Geboorteakte van het minderjarige kind en zijn/haar identiteitsdocumenten.
  • Volledige namen en cédula of paspoortnummer van degene die de regelingen treft voor de reis van het kind. Adres en telefoonnummer van waar het kind verblijft.
  • Dit document kost € 25 (alleen bankoverschrijving) en is geldig voor drie maanden.

KLIK HIER OM UW AANVRAAG TE STARTEN

Aanvullende gegevens