Notariële Akten


Machtigingen

Een machtiging of volmacht is een "bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten." Er bestaan twee soorten machtigingen, algemene en speciale. Een algemene machtiging staat de gevolmachtigde toe elk type rechtshandelingen, akten en contracten in de representatie en naam van de volmachtgever uit te voeren. Een speciale machtiging verleent de gevolmachtigde alleen de bevoegdheid om een specifieke rechtshandeling te verrichten.

Vereisten:

 • Aanwezigheid van de volmachtgever met haar/zijn originele (Ecuadoraanse) paspoort of cédula de ciudadanía.
 • Gegevens van de gevolmachtigde (aan wie de machtiging wordt overgedragen): volledige namen, cédula de ciudadanía nummer/paspoortnummer
 • Inhoud van de machtiging. We raden aan om de inhoud van de machtiging de zogenaamde “minuta” op te stellen met een Ecuadoraanse advocaat. Als u de tekst niet samen met een advocaat van tevoren opstelt, dient u heel duidelijk voor ogen te hebben welke bevoegdheden u aan de gevolmachtigde wilt verlenen (Bijvoorbeeld, als het gaat om het kopen of verkopen van een huis, dient men exact aan te kunnen geven waar het staat, nummer van het terrein, oppervlakte etc.). In het geval van rechtszaken is een “minuta” van een advocaat verplicht.
 • Het bedrag van € 60 (alleen bankoverschrijving).


Intrekking van een Machtiging: een algemene of speciale machtiging kan ook elk moment worden ingetrokken, hiervoor moet men met het nummer van de machtiging en de datum van uitgifte naar het Consulaat komen. De kosten van een intrekking van een machtiging zijn € 60 (alleen bankoverschrijving).

Ook kan men een gecertificeerde kopie van een machtiging krijgen.

KLIK HIER OM UW AANVRAAG TE STARTEN

Bron: http://www.cancilleria.gob.ec/poderes/


Reistoestemming

Wanneer een minderjarig kind Ecuador uitreist en tijdens zijn/haar reis (voor toerisme of familiebezoek doeleinden) niet door beide ouders wordt vergezeld, is er toestemming nodig van beide ouders, ook als de ouders niet meer samenzijn.

Vereisten

 • Aanwezigheid van de ouder die toestemming geeft voor de reis.
 • Identiteitsdocument van de ouder die toestemming geeft voor de reis (in geval van Ecuadoranen: cédula of paspoort, andere nationaliteiten: paspoort).
 • Geboorteakte van het minderjarige kind en zijn/haar identiteitsdocumenten.
 • Volledige namen en cédula of paspoortnummer van degene die de regelingen treft voor de reis van het kind. Adres en telefoonnummer van waar het kind verblijft.
 • Dit document kost € 25 (alleen bankoverschrijving) en is geldig voor drie maanden.

KLIK HIER OM UW AANVRAAG TE STARTEN


Beëdigde verklaringen

Er zijn verschillende soorten beëdigde verklaringen, bijvoorbeeld:

 • Beëdigde Verklaring voor Repatriëring van Stoffelijk Overschot
 • Beëdigde Verklaring van de Burgerlijke Staat
 • Algemene Beëdigde Verklaring
 • IESS Beëdigde Verklaring
 • SENESCYT Beëdigde Verklaring
 • Beëdigde Verklaring SENESCYT Vertraging in het Overhandigen van Diploma
 • Beëdigde Verklaring SENESCYT Verlies van Diploma
 • Beëdigde Verklaring van Economische Solvabiliteit

Vereisten:

 • Aanwezigheid van de declarant en zijn/haar identiteitsdocument.
 • De kosten zijn €25 (alleen bankoverschrijving).

KLIK HIER OM UW AANVRAAG TE STARTEN


Beëdigde Verklaring voor het Invoeren van Huisraad

Om aan één van de vereisten voor vrijstelling van het betalen van invoerrechten over huishoudelijke goederen te voldoen, dient u bij het Consulaat een beëdigde verklaring aan te vragen waarin men verklaart dat hen zijn/haar voornemen is om zich in Ecuador te vestigen, uit hoeveel leden zijn/haar familie bestaat en welke goederen tot de huisraad behoren die men wilt invoeren (Aanvrager moet de Ecuadoraanse nationaliteit hebben).

Vereisten:

 • Kopie van identiteitsdocumenten van alle familieleden die migreren.
 • Gedetailleerde lijst opgesplitst in dozen van de huisraad en werkapparatuur, met de (geschatte) waarde van elk goed in US dollars en de totale waarde van de huisraad.
 • Bonnetjes van nieuwe goederen.
 • Beschrijving van voertuig: chassis- en motornummer, prijs en factuur of eigendomstitel
 • Totale waarde van de huisraad, werkapparatuur en voertuig.
 • De kosten zijn € 80(alleen bankoverschrijving).

KLIK HIER OM UW AANVRAAG TE STARTEN

 

Aanvullende gegevens